Październik, 2013

now browsing by month

 

Adresowalny system przeciwpożarowy AFS42 firmy LEP

Adresowalny system ppoż AFS42

System sygnalizacji pożarowej AFS-42 jest produktem firmy LEP, którego dystrybutorem jest sklep internetowy NAPAD.PL. Polski producent systemu ppoż oferuje adresowalny system przeciwpożarowy AFS42 przeznaczony do ochrony małych i średnich obiektów.

Sercem systemu jest centrala AFS42 składająca się z 3 współpracujących ze sobą mikroprocesorów. Współdziałanie urządzeń mikroprocesorowych odbywa się na podstawie konfiguracji wprowadzonej do pamięci urządzenia przez instalatora. Podczas pracy centrala nieustanie kontroluje: stan linii dozorowej oraz stan zasilającego system zasilacza z baterią akumulatorów. Wszelkie rozbieżności pomiędzy konfiguracją systemu a stanem faktycznym są natychmiast przetwarzane na stany i sygnały alarmowe. Konfiguracja centrali AFS42 umożliwia grupowanie adresów w linii dozorowej na strefy, ustawienie różnych poziomów alarmowania dla adresów i stref, na automatyczne przechodzenie do pracy bez personelu, konfigurowanie pracy urządzeń wykonawczych, wprowadzenie opisów tekstów dla adresów, stref, urządzeń wykonawczych. Wszelkie zdarzenia występujące podczas pracy systemu zapisywane są w nieulotnej pamięci zdarzeń, a następnie można je przeglądać na wyświetlaczu centrali.

Centrala adresowalna przeciwpożarowa AFS42

W pracy mikroprocesorów centrali zastosowano wielopoziomowe systemy zabezpieczeń przed utratą danych, oraz „zawieszeniem” programu. Centrala ppoż AFS-42 obsługuje jedną linię dozorową, w której może być kontrolowanych 100 adresów. Urządzenie może wchodzić w skład systemu zbudowanego z pięciu central, w którym znajdować będzie się pięć linii dozorowych, 500 adresów oraz 20 wyjść dla urządzeń wykonawczych. Zapętlenie linii pozwala na kontynuowanie dozoru całego obiektu pomimo wystąpienia zwarcia lub przerwy w linii. Centrala przeciwpożarowa AFS42 ponadto kontroluje obecność oraz poprawną pracę detektorów w linii dozorowej oraz stan alarmu danego detektora. Centrala AFS-42 współpracuje z zainstalowanymi w linii dozorowej gniazdami adresowalnymi GNA42 przeznaczonymi do mocowania i adresacji optycznych czujek pożarowych OSD23 oraz adresowalnymi ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi ROP42. GNA42 i ROP42 zawierają moduł adresujący MAR42 z obustronnym izolatorem zwarć. Za pomocą modułów adresujących MAR42 można zastosować w systemie dowolne dwustanowe detektory sygnalizacji pożarowej, w której stan alarmowania charakteryzuje się wzrostem prądu zasilającego lub zwarciem w obwodzie. Moduł MAR42 realizuje również funkcję adaptera linii bocznej.

Wykrywaniem zagrożeń w systemie przeciwpożarowym AFS42 zajmują się czujki OSD23. Czujki dymu OSD23 pracują w liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej i przeznaczone są do wykrywania obecności w powietrzu dymu będącego produktem spalania lub żarzenia typowych materiałów stanowiących elementy konstrukcyjne oraz elementy wyposażenia wnętrz. Czujki te są przystosowane do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej.

Optyczna czujka dymu OSD23

Za komunikację i przesył konfiguracji w systemie AFS42 odpowiada moduł MMU42 współpracujący z oprogramowaniem AFS42. Urządzenie działa w sposób automatyczny i nie wymaga żadnych czynności ze strony użytkownika. Praca MMU42 sprowadza się do konwersji danych przesyłanych z programu AFS42 przez interfejs USB na postać danych w formie sygnałów interfejsu RS485 oraz na konwersję w przeciwnym kierunku. MMU42 jest zasilany bezpośrednio z portu USB i nie wymaga żadnego dodatkowego zasilania.

Moduł komunikacyjny USB MMU42

Autonomiczny sterownik ASW45 jest przeznaczony do uruchamiania poprzez bez-potencjałowe styki przekaźnika urządzeń wykonawczych będących elementami systemu PPOŻ takich jak wentylatory, sygnalizatory, klapy dymowe. Urządzenia wykonawcze są włączane poprzez moduł po wykryciu dymu przez czujki OSD23.

http://www.napad.pl/produkty-571-5013-autonomiczny-sterownik-urzadzen-wykonawczych-asw45.htm

Jesteś zainteresowany zakupem adresowalnego systemu sygnalizacji pożarowej AFS-42? Zapraszamy do kontaktu ze specjalistą z działu handlowego sklepu internetowego NAPAD.PL. Otrzymasz fachową pomoc w doborze odpowiednich urządzeń do stworzenia wydajnego i bezpiecznego systemu zapewniającego ochronę przeciwpożarową. Dla firm instalatorskich przygotowaliśmy atrakcyjne RABATY CENOWE.

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!

Konwencjonalny system PPOŻ – SATEL

Na rynku systemów sygnalizacji pożarowej pojawił się system CSP stworzony przez Polską firmę Satel znaną z wysokiej klasy systemów alarmowych. Konwencjonalny systemy CSP przeznaczony jest do montażu w obiektach o małej i średniej wielkości. Posiada centrale serii 200 oraz 100. Centrale serii 100 zostały wyposażone we wszystkie najpotrzebniejsze funkcje wymagane w certyfikowanych systemach sygnalizacji pożarowej, zapewniając przy tym łatwa instalację i uruchomienie. Natomiast serii 200 oprócz wszystkich cech które posiadają centrale serii 100 została dodatkowo wyposażono w czytelny wyświetlacz LCD, dzięki któremu znacząco zostało ułatwione programowanie, okresowa konserwacja jak i codzienna obsługa. Centrale serii 200 oferują jedną z najbardziej rozbudowanych funkcjonalności wśród konwencjonalnych systemów sygnalizacji pożarowej.

csp-korzyści

Nowoczesne i wydajne centrale serii 200 i 100 nie będą w pełni wykorzystywane bez niezbędnych akcesoriów. Firma Satel dostarczyła kompleksowe rozwiązanie z zakresu urządzeń sygnalizacji pożarowej. Wśród tych urządzeń znajdują się czujki wykrywające dym i ciepło oraz urządzenie z multisensorem łączącym w sobie możliwości detekcji dymu oraz ciepła. Inżynierowie przygotowali dwie wersji ręcznych ostrzegaczy pożarowych zarówno do montażu na zewnątrz oraz wewnątrz. Wśród akcesoriów znajdują się również sygnalizatory. Ofertę uzupełniają pomocnicze akcesoria, takie jak lokalne wskaźniki zadziałania czy przemysłowa podstawa do czujek automatycznych ułatwiająca ich montaż z wykorzystaniem okablowania układanego w rurkach instalacyjnych.

csp-tabelka

Podczas projektowana central CSP inżynierowie, skupili się również nad tym aby maksymalnie ułatwić pracę projektantom i instalatorom systemu. Estetycznych wygląd panelu obsługowego pozwala na zamontowanie centrali w miejscach, gdzie będzie wyeksponowana bez obawy o naruszenie harmonii projektu wnętrza. Ciekawą i przydatna możliwością jest zastosowanie panelu wyniesionego, dzięki któremu możliwa jest pełna obsługa systemu z miejsca oddalonego od 1000 metrów od centrali. Dodatkowym atutem, który przemawia za wyborem jednej z central CSP jest panel wirtualny, który umożliwia zdalne sprawdzenie stanu systemu sygnalizacji pożarowej z dowolnego miejsca na świecie za pomocą sieci INTERNET. Tutaj z pomocą przychodzi moduł komunikacyjny CSP-ETH. Oprócz tych dogodności, centrale CSP obsługują zgodną z normą współzależności stref typu A oraz B, dzięki czemu można wyeliminować problem fałszywych alarmów nawet w trudnych warunkach pracy. Ponadto rozbudowana możliwość konfigurowanie programowalnych wejść i wyjść umożliwia współdziałanie systemu CSP z innymi instalacjami bezpieczeństwa w obiekcie – SSWiN, kontrolą dostępu czy urządzeniami przeciwpożarowymi.

Kolejnym atutem przemawiającym na korzyść central CSP jest fakt iż wszystkie centrale z serii CSP zostały wstępnie skonfigurowane w taki sposób, aby niezbędne programowanie systemu ograniczyć do minimum. Zestaw ustawień fabrycznych pozwala na uruchomienie systemu wymagającego jedynie podłączenia urządzeń do odpowiednich wejść i wyjść centrali. W przypadku konieczności zmiany tych ustawień, system może być zaprogramowany zarówno za pomocą przycisków panelu jak też korzystając z oprogramowania DCSP na PC. Dzięki możliwości zaprogramowania funkcji dodatkowych wejść oraz wyjść przekaźnikowych, centrale CSP serii 100 i 200 pozwalają na realizowanie dodatkowych działań wykraczających poza lokalną sygnalizację wykrycia pożaru. Przykładowo możliwa jest współpraca z systemem kontroli dostępu czy dźwiękowym systemem ostrzegania.

csp-dscp-zrzut

System sygnalizacji pożarowej to nie tylko instalacja i konfiguracja ale również konserwacja. Centrala CSP charakteryzuje się licznymi przemyślanymi rozwiązaniami dzięki którym wykonywanie okresowego przeglądu i konserwacji systemu jest wygodne i intuicyjne. Przykładowo, dostęp do trybu serwisowego jest chroniony hasłem wpisywanym za pomocą klawiszy obsługi centrali. Dzięki temu nie ma konieczności otwierania obudowy urządzenia aby zmienić konfigurację centrali. Ponadto, funkcja testowania ułatwia jednoosobowe wykonywanie tej czynności, minimalizując ilość osób potrzebną do sprawnej weryfikacji instalacji. Dodatkowo, użycie pojedynczego akumulatora 12V przyśpiesza diagnostykę i obniża koszty jego wymiany, co wpływa korzystanie na obniżenie ogólnych kosztów utrzymania systemu. Dużą pomoc stanowią także zaawansowane narzędzia pozwalające diagnozować poszczególne bloki funkcjonalne instalacji, dzięki którym zidentyfikowanie ewentualnych usterek jest szybkie i proste. Warto też wspomnieć o rozbudowanej pamięci zdarzeń z funkcją eksportowania danych do popularnych formatów (np.CSV) co ułatwia archiwizowanie rejestru funkcjonalności całego systemu.

csp-schemat

Urządzenia sygnalizacji pożarowej stworzone przez firmę Satel pozwalają zrealizować niezawodny i nowoczesny system odpowiadający za bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Jesteś zainteresowany zakupem systemy sygnalizacji pożarowej firmy SATEL? Skontaktuj się ze specjalistą działu handlowego sklepu internetowego NAPAD.PL. Dla firm instalatorskich przygotowaliśmy atrakcyjne RABATY CENOWE.

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!