Centrale sterujące oddymianiem

now browsing by category

 

Baza wiedzy o systemach PPOŻ

System PPOŻ

Celem systemu przeciwpożarowego jest ochrona ludzi i mienia przed zagrożeniem pożarowym. Dostępne są dwa rodzaje systemów PPOŻ konwencjonalny oraz adresowalny. Pierwszy z nich to system konwencjonalny, w którym czujki łączone są równolegle i alarm jest identyfikowany jako alarm z dowolnej czujki należącej do danego obwodu obejmującego, np. „piwnice obiektu”. Bardziej szczegółowe sprawdzenie, która z czujek uruchomiła alarm jest możliwe tylko po osobistych oględzinach czujki. (w czujce świeci się lampka informująca o uaktywnieniu czujki). System adresowalny – w tym systemie czujki są również podłączone równolegle do obwodu, ale każda z czujek posiada swój indywidualny adres. W momencie uruchomienia centrali w centrali pojawia się komunikat, która czujka dokładnie włączyła alarm. Identyfikacja odbywa się za pomocą protokołu transmisji.

System przeciwpożarowy składa się z:

  • centrali, która jest „mózgiem” całego systemu i jest odpowiedzialna za monitorowanie wejść oraz odpowiednie sterowanie wyjściami w przypadku wystąpienia pożaru
  • zasilania głównego i awaryjnego
  • urządzeń inicjujących przekazywanie informacji o wystąpieniu pożaru do centrali alarmowej, ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), czujki dymu, ognia, tlenku węgla, itp.
  • urządzeń powiadamiających, mogą to być sygnalizatory dźwiękowe, wizualne, tekstowe. Są to sygnalizatory akustyczno – optyczne, dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) radiolinie itp., które są odpowiedzialne za powiadamianie odpowiednich osób oraz służb
  • opcjonalnie system może być wyposażony w komponenty ograniczające niszczycielskie działanie dymu i ognia, są to zraszacze, urządzenia gaszące, klapy dymowe

Jesteś zainteresowany zakupem sprzętu do systemu przeciwpożarowego? Skontaktuj się z działem handlowym sklepu internetowego NAPAD.PL – oferujemy atrakcyjne RABATY CENOWE dla firm i instalatorów!

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!