Czujki przeciwpożarowe

now browsing by category

 

Optyczna czujka dymu DOR-40

Optyczna czujka dymu DOR-40

Czujki optyczne dymu są obecnie bardzo często wykorzystywane w wielu różnych systemach przeciwpożarowych. Optyczna czujka dymu DOR-40 jest jedną z rekomendowanych wtedy, gdy buduje się system w oparciu o centrale IGNIS 100 oraz POLON 4000. Prezentowana czujka służy do szybkiego wykrywania dymu w pierwszej fazie pożaru, alarmując centralę. Zasilana jest ona z centrali sygnalizacji pożarowej, obsługuje pożary testowe oraz posiada certyfikat CNBOP 1438/CPD/0020. Czujka przeciwpożarowa DOR-40 to model optyczny, który wykrywa dym widzialny, który powstaje w bezpłomieniowym stadium pożaru. Przeznaczona jest ona do montażu w zamkniętych pomieszczeniach, w których nie występuje dym, skraplanie pary wodnej, kusz. Czujka działa na zasadzie rozproszeniowej, dzięki czemu dokonuje ona pomiaru promieniowania podczerwonego, które rozproszone jest w komorze pomiarowej przez dym lub innego rodzaju aerozol. Czujka DOR-40 posiada własny wbudowany układ samoregulacji i dzięki użyciu komory pomiarowej niedostępnej dla światła z zewnątrz zapewnia bardzo dobrą czułość. Czujka współpracuje z gniazdami G-40. Można instalować ją w trudno dostępnych miejscach. Czujka nie reaguje na wysokoenergetyczne produkty spalania, można ją zamontować w garażu.

Optyczna czujka dymu DOR-40Jesteś zainteresowany zakupem czujki dymu DOR-40 ? Skontaktuj się z działem handlowym sklepu internetowego NAPAD.PL – oferujemy atrakcyjne RABATY CENOWE dla firm i instalatorów oraz pomoc w doborze odpowiednich elementów systemu przeciwpożarowego.

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!

Optyczna czujka dymu DUR-40

Uniwersalna optyczna czujka dym DUR-40 przeznaczona jest do integracji z centralami systemów pożarowych do różnych przestrzeni. To rozpowszechnione i działające niezawodnie urządzenie, które działa w pierwszej fazie pożaru, czyli podczas wydzielania się dymu. Czujka współpracuje z centralami IGNIS 100 oraz z linią boczną adaptera do systemu POLON 4000. Posiada ona funkcję wykrywanych pożarów testowych oraz reaguje na spaliny. Zasilana jest z sygnalizacji pożarowej. Optyczna czujka dymu DUR-40 działa efektywnie wtedy, gdy pożar dopiero się pojawia, czyli jest w stanie zapobiec jego rozprzestrzenianiu w pomieszczeniach. Zaprezentowana czujka przeciwpożarowa to urządzenie typu rozproszeniowego. Działa ona dokonując pomiarów promieniowania rozproszonego przez cząstki dymu lub spalin w komorach pomiarowych. Dzięki wbudowanemu układowi samoregulacji pozwala ona na zachowanie bardzo dobrej czujności, a także nie wymaga częstego czyszczenia komory pomiarowej. Optyczna czujka dymuDUR-40 spełnia normy PN-EN-54-7. Przeznaczona jest do instalowania w gniazdach G-40. To niezawodny element systemów przeciwpożarowych, które przeznaczone są do instalacji w różnego typu przestrzeniach wymagających stałej i pewnej ochrony.

Uniwersalna optyczna czujka dymu DUR-40

Potrzebujesz optycznej czujki dymu DUR-40 do swojego systemu przeciwpożarowego? Skontaktuj się z działem handlowym sklepu internetowego NAPAD.PL – oferujemy atrakcyjne RABATY CENOWE oraz pomoc w doborze odpowiednich elementów do profesjonalnego systemu przeciwpożarowego.

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!

Czujka pożarowa do pomiaru ciepła TUP-40

Nadmiarowo - różniczkowa czujka ciepła TUP-40

Do pomiarów ciepła w instalacjach zabezpieczeń przeznaczone są specjalistyczne czujki. Czujka ciepła TUP-40 to jeden z rekomendowanych przez specjalistów sprzętów, który charakteryzuje się niezawodnością. Prezentowany model czujki to czujka nadmiarowo-różniczkowa, która jest przeznaczona do wykrywania wzrostu temperatury w pierwszych fazach pożaru. Współpracuje ona z centralami IGNIS 100 oraz linią adaptera POLON 4000. Zasilana jest z centrali sygnalizacji pożarowej. Czujka ciepła TUP-40 została skonstruowana po to, aby szybko wykrywać zagrożenie pożarowe na podstawie podwyższającej się w trakcie pożaru temperatury. Nadaje się ona do montażu tam, gdzie nie jest możliwe zastosowanie czujek dymu. Czujka ciepła TUP-40 szybko reaguje na wzrost temperatury. Jej działanie jest nadmiarowe, czyli gdy zostanie przekroczona temperatura, wówczas czujka rozpoczyna alarm, dodatkowo też działa ona różniczkowo, czyli przy gwałtownych zmianach temperatury. Do monitorowania zmian jest przeznaczony połączony z nimi termistor pomiarowy, który po wykryciu wzrostu temperatury przekazuje informacje o niej do centrali. Posiadają funkcję sygnalizacji stanu. Czujki współpracują z gniazdami G-40. Spełniają normy PN-EN 54-5.

Nadmiarowo-różniczkowa czujka ciepła TUP-40Jesteś zainteresowany zakupem nadmiarowo – różniczkowej czujki ciepła TUP-40? Skontaktuj się z działem handlowym sklepu internetowego NAPAD.PL – oferujemy atrakcyjne RABATY CENOWE dla firm i instalatorów oraz pomoc w doborze odpowiednich elementów do stworzenia w pełni wydajnego systemu PPOŻ.

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!

Funkcje liniowej czujki dymu DOP-40R

Czujka dymu DOP-40R to model liniowy, który przeznaczony jest do szybkiego wykrywania dymu we wczesnym stadium rozwoju pożaru. Linowa czujka dymu DOP-40R jest wyposażona w wejście przekaźnikowe, współpracuje z takimi centralami jak IGNIS 1000, POLON 4000, ALFA 3800, TELSAP 2100. Posiada ona funkcję wykrywanych pożarów testowych, zasilana jest z centrali sygnalizacji pożarowej oraz, co jest sporym jej plusem, posiada szeroki zakres temperatury pracy od -25 do +55 stopni Celsjusza. Linowa czujka dymu DOP-40R nadaje się do ochrony pomieszczeń, gdzie konieczne jest zainstalowanie większej liczby czujek. Także bardzo dobrze sprawdza się w pomieszczeniach posiadających wysokie sufity. Czujka posiada nadajnik i odbiornik w jednej obudowie, współpracuje z reflektorem albo reflektorami umieszczonymi naprzeciwko niej. Czujka dymu posiada wbudowaną diodę LED sygnalizującą jej prace. Kolor zielony i żółty oznaczają dostrajanie się czujki, czerwony stan alarmu, a brak świecenia oznacza prawidłowe zestrojenie czujki. Linowa czujka dymu DOP-40R jest wyposażona w analizujący mikroprocesor. Pozwala ona na efektywną współpracę z systemami przeciwpożarowymi, gwarantując miejscom, gdzie zostanie zamontowana, wysoki poziom bezpieczeństwa.

Liniowa czujka dymu DOP-40RJesteś zainteresowany zakupem funkcjonalnej liniowej czujki dymu DOP-40R? Skontaktuj się z specjalistą z działu handlowego sklepu internetowego NAPAD.PL – oferujemy atrakcyjne RABATY CENOWE dla firm i instalatorów oraz pomoc w doborze odpowiednich podzespołów do stworzenia w pełni wydajnego i profesjonalnego systemu PPOŻ.

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!

Optyczna radiowa czujka dymu DUR-4047

Optyczna czujka dymu DUR-4047

Optyczna radiowa czujka dymu DUR-4047 jest elementem systemu instalacji przeciwpożarowej, dzięki której jest możliwe zapewnienie kompleksowej obsługi w różnych przestrzeniach. Prezentowany model czujki to czujka optyczna i radiowa, która przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiającego się w I fazie pożaru. Współpracuje ona z liniami adresowanymi centrali POLON. Posiada opcję wykrywania pożarów testowych. Czujka dymu charakteryzuje się dobrą odpornością na wiatr, zmiany ciśnienia i jednocześnie pozwala na szybkie wykrycie dymu w przestrzeniach. Model radiowy doskonale nadaje się tam, gdzie nie jest możliwe doprowadzenie linii dozorowych, na przykład w zabytkowych budynkach czy po prostu ze względu na wygodę instalacji. Optyczna radiowa czujka dymu DUR-4047 działa na zasadzie Tyndala, która polega na rozproszeniu promienia świetlnego na możliwych do wykrycia cząsteczkach dymu. W ten sposób czujka działa efektywnie, dokonując analizy odbicia i w razie pozytywnego wykrycia dymu powoduje ona alarm. Czujka posiada kilka poziomów czułości – normalną, podwyższoną i obniżoną. Alarmuje ona również uszkodzenie baterii lub rozładowanie się baterii. Dzięki dużej liczbie opcji i łatwości montażu daje ona szerokie możliwości użytkownikowi.

Optyczna czujka dymu DUR-4047

Jesteś zainteresowany zakupem optycznej radiowej czujki dymu DUR-4047? Skontaktuj się z specjalistą działu handlowego sklepu internetowego NAPAD.PL – oferujemy atrakcyjne RABATY CENOWE dla firm i instalatorów oraz pomoc w stworzeniu w pełni wydajnego i profesjonalnego systemu PPOŻ.

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!

Kompaktowa i skuteczna liniowa czujka dymu DOP-6001

Liniowa czujka dymu DOP-6001

Do szybkiego wykrywania zagrożenia pożarowego niezbędna jest niezawodna czujka dymu. Liniowa czujka dymu DOP-6001, którą prezentujemy, jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania domowego w I fazie pożaru. Współpracuje ona z pętlami adresowymi central POLON 400 oraz z liniami konwencjonalnymi systemów IGNIS 1000. Zasilana jest ona z centrali sygnalizacji pożarowej. Liniowa czujka dymu DOP-6001 sprawdza się do ochrony wszelkiego typu pomieszczeń, gdzie może pojawić się dym. Również doskonale nadaje się do większych pomieszczeń, gdzie współpracuje z większą liczbą punktowych czujek dymu. Czujki pracują na liniach dozorowych przez cały czas, dokonując analizy optycznej przejrzystości powietrza w przestrzeni poza czujką a dopasowanym do niej reflektorem. Gdy w powietrzu znajduje się aerozol, na przykład dym, wówczas czujka wchodzi w stan alarmu, a informacja o nim przekazywana jest dalej do centrali, która zarządza systemem przeciwpożarowym. Czujki mogą dodatkowo sygnalizować uszkodzenia. Przedstawiona czujka przeciwpożarowa cechuje się pracą godną zaufania, jest łatwa do montażu w systemie. Dzięki swojej kompaktowej budowie można bez problemu zainstalować ją w wielu pomieszczeniach. To niezbędny element systemu zabezpieczającego przed pożarem.

Liniowa czujka dymu DOP-6001Jesteś zainteresowany zakupem liniowej czujki dymu DOP-6001? Skontaktuj się z działem handlowym sklepu internetowego NAPAD.PL – oferujemy atrakcyjne RABATY CENOWE dla firm i instalatorów oraz pomoc w doborze odpowiednich elementów do stworzenia profesjonalnego systemu ochrony przeciwpożarowej.

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!

Baza wiedzy o systemach PPOŻ

System PPOŻ

Celem systemu przeciwpożarowego jest ochrona ludzi i mienia przed zagrożeniem pożarowym. Dostępne są dwa rodzaje systemów PPOŻ konwencjonalny oraz adresowalny. Pierwszy z nich to system konwencjonalny, w którym czujki łączone są równolegle i alarm jest identyfikowany jako alarm z dowolnej czujki należącej do danego obwodu obejmującego, np. „piwnice obiektu”. Bardziej szczegółowe sprawdzenie, która z czujek uruchomiła alarm jest możliwe tylko po osobistych oględzinach czujki. (w czujce świeci się lampka informująca o uaktywnieniu czujki). System adresowalny – w tym systemie czujki są również podłączone równolegle do obwodu, ale każda z czujek posiada swój indywidualny adres. W momencie uruchomienia centrali w centrali pojawia się komunikat, która czujka dokładnie włączyła alarm. Identyfikacja odbywa się za pomocą protokołu transmisji.

System przeciwpożarowy składa się z:

  • centrali, która jest „mózgiem” całego systemu i jest odpowiedzialna za monitorowanie wejść oraz odpowiednie sterowanie wyjściami w przypadku wystąpienia pożaru
  • zasilania głównego i awaryjnego
  • urządzeń inicjujących przekazywanie informacji o wystąpieniu pożaru do centrali alarmowej, ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), czujki dymu, ognia, tlenku węgla, itp.
  • urządzeń powiadamiających, mogą to być sygnalizatory dźwiękowe, wizualne, tekstowe. Są to sygnalizatory akustyczno – optyczne, dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) radiolinie itp., które są odpowiedzialne za powiadamianie odpowiednich osób oraz służb
  • opcjonalnie system może być wyposażony w komponenty ograniczające niszczycielskie działanie dymu i ognia, są to zraszacze, urządzenia gaszące, klapy dymowe

Jesteś zainteresowany zakupem sprzętu do systemu przeciwpożarowego? Skontaktuj się z działem handlowym sklepu internetowego NAPAD.PL – oferujemy atrakcyjne RABATY CENOWE dla firm i instalatorów!

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!