Osprzęt i akcesoria PPOŻ

now browsing by category

 

Konwencjonalny system PPOŻ – SATEL

Na rynku systemów sygnalizacji pożarowej pojawił się system CSP stworzony przez Polską firmę Satel znaną z wysokiej klasy systemów alarmowych. Konwencjonalny systemy CSP przeznaczony jest do montażu w obiektach o małej i średniej wielkości. Posiada centrale serii 200 oraz 100. Centrale serii 100 zostały wyposażone we wszystkie najpotrzebniejsze funkcje wymagane w certyfikowanych systemach sygnalizacji pożarowej, zapewniając przy tym łatwa instalację i uruchomienie. Natomiast serii 200 oprócz wszystkich cech które posiadają centrale serii 100 została dodatkowo wyposażono w czytelny wyświetlacz LCD, dzięki któremu znacząco zostało ułatwione programowanie, okresowa konserwacja jak i codzienna obsługa. Centrale serii 200 oferują jedną z najbardziej rozbudowanych funkcjonalności wśród konwencjonalnych systemów sygnalizacji pożarowej.

csp-korzyści

Nowoczesne i wydajne centrale serii 200 i 100 nie będą w pełni wykorzystywane bez niezbędnych akcesoriów. Firma Satel dostarczyła kompleksowe rozwiązanie z zakresu urządzeń sygnalizacji pożarowej. Wśród tych urządzeń znajdują się czujki wykrywające dym i ciepło oraz urządzenie z multisensorem łączącym w sobie możliwości detekcji dymu oraz ciepła. Inżynierowie przygotowali dwie wersji ręcznych ostrzegaczy pożarowych zarówno do montażu na zewnątrz oraz wewnątrz. Wśród akcesoriów znajdują się również sygnalizatory. Ofertę uzupełniają pomocnicze akcesoria, takie jak lokalne wskaźniki zadziałania czy przemysłowa podstawa do czujek automatycznych ułatwiająca ich montaż z wykorzystaniem okablowania układanego w rurkach instalacyjnych.

csp-tabelka

Podczas projektowana central CSP inżynierowie, skupili się również nad tym aby maksymalnie ułatwić pracę projektantom i instalatorom systemu. Estetycznych wygląd panelu obsługowego pozwala na zamontowanie centrali w miejscach, gdzie będzie wyeksponowana bez obawy o naruszenie harmonii projektu wnętrza. Ciekawą i przydatna możliwością jest zastosowanie panelu wyniesionego, dzięki któremu możliwa jest pełna obsługa systemu z miejsca oddalonego od 1000 metrów od centrali. Dodatkowym atutem, który przemawia za wyborem jednej z central CSP jest panel wirtualny, który umożliwia zdalne sprawdzenie stanu systemu sygnalizacji pożarowej z dowolnego miejsca na świecie za pomocą sieci INTERNET. Tutaj z pomocą przychodzi moduł komunikacyjny CSP-ETH. Oprócz tych dogodności, centrale CSP obsługują zgodną z normą współzależności stref typu A oraz B, dzięki czemu można wyeliminować problem fałszywych alarmów nawet w trudnych warunkach pracy. Ponadto rozbudowana możliwość konfigurowanie programowalnych wejść i wyjść umożliwia współdziałanie systemu CSP z innymi instalacjami bezpieczeństwa w obiekcie – SSWiN, kontrolą dostępu czy urządzeniami przeciwpożarowymi.

Kolejnym atutem przemawiającym na korzyść central CSP jest fakt iż wszystkie centrale z serii CSP zostały wstępnie skonfigurowane w taki sposób, aby niezbędne programowanie systemu ograniczyć do minimum. Zestaw ustawień fabrycznych pozwala na uruchomienie systemu wymagającego jedynie podłączenia urządzeń do odpowiednich wejść i wyjść centrali. W przypadku konieczności zmiany tych ustawień, system może być zaprogramowany zarówno za pomocą przycisków panelu jak też korzystając z oprogramowania DCSP na PC. Dzięki możliwości zaprogramowania funkcji dodatkowych wejść oraz wyjść przekaźnikowych, centrale CSP serii 100 i 200 pozwalają na realizowanie dodatkowych działań wykraczających poza lokalną sygnalizację wykrycia pożaru. Przykładowo możliwa jest współpraca z systemem kontroli dostępu czy dźwiękowym systemem ostrzegania.

csp-dscp-zrzut

System sygnalizacji pożarowej to nie tylko instalacja i konfiguracja ale również konserwacja. Centrala CSP charakteryzuje się licznymi przemyślanymi rozwiązaniami dzięki którym wykonywanie okresowego przeglądu i konserwacji systemu jest wygodne i intuicyjne. Przykładowo, dostęp do trybu serwisowego jest chroniony hasłem wpisywanym za pomocą klawiszy obsługi centrali. Dzięki temu nie ma konieczności otwierania obudowy urządzenia aby zmienić konfigurację centrali. Ponadto, funkcja testowania ułatwia jednoosobowe wykonywanie tej czynności, minimalizując ilość osób potrzebną do sprawnej weryfikacji instalacji. Dodatkowo, użycie pojedynczego akumulatora 12V przyśpiesza diagnostykę i obniża koszty jego wymiany, co wpływa korzystanie na obniżenie ogólnych kosztów utrzymania systemu. Dużą pomoc stanowią także zaawansowane narzędzia pozwalające diagnozować poszczególne bloki funkcjonalne instalacji, dzięki którym zidentyfikowanie ewentualnych usterek jest szybkie i proste. Warto też wspomnieć o rozbudowanej pamięci zdarzeń z funkcją eksportowania danych do popularnych formatów (np.CSV) co ułatwia archiwizowanie rejestru funkcjonalności całego systemu.

csp-schemat

Urządzenia sygnalizacji pożarowej stworzone przez firmę Satel pozwalają zrealizować niezawodny i nowoczesny system odpowiadający za bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Jesteś zainteresowany zakupem systemy sygnalizacji pożarowej firmy SATEL? Skontaktuj się ze specjalistą działu handlowego sklepu internetowego NAPAD.PL. Dla firm instalatorskich przygotowaliśmy atrakcyjne RABATY CENOWE.

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!

Ręczny przycisk oddymiania MCR RPO-1 z diodami sygnalizacyjnymi

Instalacje przeciwpożarowe oprócz systemów przeznaczonych do ostrzegania muszą również posiadać specjalne przyciski, które pozwalają na wyzwalanie alarmu oraz sygnalizacji. Ręczny przycisk oddymiania MCR RPO-1 jest wykorzystywany właśnie w tym celu. Przycisk ten współpracuje z centralami oddymiania – modelami MCR 0204 oraz MCR 9705(v2), przeznaczony jest do zamontowania wewnątrz budynków. Wyposażono go w przycisk wyzwalania alarmu ręcznie, dodatkowo wyłącznik umieszczony wewnątrz obudowy powoduje kasowanie alarmu oraz dźwignia do blokady przed niewłaściwym użytkowaniem. Ręczny przycisk oddymiania MCR RPO-1 został wyposażony w praktyczne diody sygnalizujące. Służą one do sygnalizacji stanu gotowości przycisku, stanu alarmu oraz stanu uszkodzenia – to praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu weryfikacja sprawności sprzętu będzie mogła przebiegać jeszcze bardziej efektywnie. Wyprowadzenie diod jest bezpośrednie i następuje niezależnie z listwą zaciskową. Prezentowany przycisk będzie doskonale sprawdzał się jako akcesorium w profesjonalnych systemach przeciwpożarowych. Dzięki jego uniwersalności, solidności wykonania oraz odporności będzie on sprawdzał się nawet w najbardziej wymagających szybkiego reagowania sytuacjach zagrożeń.

Ręczny przycisk oddymiania MCR RPO-1

Potrzebujesz ręcznego przycisku oddymiania do systemy sygnalizacji pożarowej? Możesz wybrać model MCR RPO-1 bądź skontaktować się z specjalistą działu sprzedaży sklepu internetowego NAPAD.PL. Otrzymasz fachową pomoc w zakresie doboru urządzeń potrzebny do stworzenia w pełni wydajnego i profesjonalnego systemu PPOŻ. Dla firm i instalatorów oferujemy atrakcyjne RABATY CENOWE.

Atrakcyjne CENY w NAPAD.PL

Adapter czujek radiowych ACR-4001

Adapter czujek radiowych ACR-4001

Adresowalne urządzenie, dzięki któremu będzie można szybko podłączyć czujki radiowe do linii to adapter. Właśnie on niezbędny jest do stworzenia efektywnie działającej sieci. Adapter czujek radiowych ACR-4001 jest sprzętem, który przeznaczony jest do współpracy z maksymalnie 16 czujkami. Pozwala on na łatwe podłączenie czujek radiowych DUR-4047, a także współpracuje z liniami dozorowymi przeznaczonymi do central POLON 4000. Dzięki adapterowi komunikacja pomiędzy czujkami będzie przebiegała sprawnie. Zakres częstotliwości pracy toru radiowego prezentowanego adaptera wynosi od 863 do 870 Mhz. Adapter czujek radiowych ACR-4001 jako element liniowy pozwala na kontrolę czujek w linii dozorowej. Gdy wykryty zostanie pożar, wówczas przekazywana jest informacja do centrali. Również możliwe jest powiadamianie o awarii czujek oraz braku łączności z nimi. Adapter posiada wewnętrzny izolator zwarć, który pozwala na prawidłową pracę całego systemu przeciwpożarowego nawet wtedy, gdy pojawiają się w nim jednostkowe awarie. Adapter czujek radiowych ACR-4001 został zbudowany z białego tworzywa, na które składa się koszyk i antenat. Adapter bez problemu współpracuje z gniazdami G-40, które służą do podłączania linii dozorowej.
Adapter czujek radiowych ACR-4001Jesteś zainteresowany zakupem adaptera czujek radiowych ACR-4001 do współpracy z czujkami DUR-4047? Skontaktuj się z specjalistą z działu handlowego sklepu internetowego NAPAD.PL – oferujemy atrakcyjne RABATY CENOWE dla firm i instalatorów  oraz pomoc w doborze odpowiednich elementów do stworzenia profesjonalnego systemy przeciwpożarowego.

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!

Baza wiedzy o systemach PPOŻ

System PPOŻ

Celem systemu przeciwpożarowego jest ochrona ludzi i mienia przed zagrożeniem pożarowym. Dostępne są dwa rodzaje systemów PPOŻ konwencjonalny oraz adresowalny. Pierwszy z nich to system konwencjonalny, w którym czujki łączone są równolegle i alarm jest identyfikowany jako alarm z dowolnej czujki należącej do danego obwodu obejmującego, np. „piwnice obiektu”. Bardziej szczegółowe sprawdzenie, która z czujek uruchomiła alarm jest możliwe tylko po osobistych oględzinach czujki. (w czujce świeci się lampka informująca o uaktywnieniu czujki). System adresowalny – w tym systemie czujki są również podłączone równolegle do obwodu, ale każda z czujek posiada swój indywidualny adres. W momencie uruchomienia centrali w centrali pojawia się komunikat, która czujka dokładnie włączyła alarm. Identyfikacja odbywa się za pomocą protokołu transmisji.

System przeciwpożarowy składa się z:

  • centrali, która jest „mózgiem” całego systemu i jest odpowiedzialna za monitorowanie wejść oraz odpowiednie sterowanie wyjściami w przypadku wystąpienia pożaru
  • zasilania głównego i awaryjnego
  • urządzeń inicjujących przekazywanie informacji o wystąpieniu pożaru do centrali alarmowej, ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), czujki dymu, ognia, tlenku węgla, itp.
  • urządzeń powiadamiających, mogą to być sygnalizatory dźwiękowe, wizualne, tekstowe. Są to sygnalizatory akustyczno – optyczne, dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) radiolinie itp., które są odpowiedzialne za powiadamianie odpowiednich osób oraz służb
  • opcjonalnie system może być wyposażony w komponenty ograniczające niszczycielskie działanie dymu i ognia, są to zraszacze, urządzenia gaszące, klapy dymowe

Jesteś zainteresowany zakupem sprzętu do systemu przeciwpożarowego? Skontaktuj się z działem handlowym sklepu internetowego NAPAD.PL – oferujemy atrakcyjne RABATY CENOWE dla firm i instalatorów!

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!