POLON-ALFA POLON 4000

now browsing by category

 

Adresowalny system przeciwpożarowy AFS42 firmy LEP

Adresowalny system ppoż AFS42

System sygnalizacji pożarowej AFS-42 jest produktem firmy LEP, którego dystrybutorem jest sklep internetowy NAPAD.PL. Polski producent systemu ppoż oferuje adresowalny system przeciwpożarowy AFS42 przeznaczony do ochrony małych i średnich obiektów.

Sercem systemu jest centrala AFS42 składająca się z 3 współpracujących ze sobą mikroprocesorów. Współdziałanie urządzeń mikroprocesorowych odbywa się na podstawie konfiguracji wprowadzonej do pamięci urządzenia przez instalatora. Podczas pracy centrala nieustanie kontroluje: stan linii dozorowej oraz stan zasilającego system zasilacza z baterią akumulatorów. Wszelkie rozbieżności pomiędzy konfiguracją systemu a stanem faktycznym są natychmiast przetwarzane na stany i sygnały alarmowe. Konfiguracja centrali AFS42 umożliwia grupowanie adresów w linii dozorowej na strefy, ustawienie różnych poziomów alarmowania dla adresów i stref, na automatyczne przechodzenie do pracy bez personelu, konfigurowanie pracy urządzeń wykonawczych, wprowadzenie opisów tekstów dla adresów, stref, urządzeń wykonawczych. Wszelkie zdarzenia występujące podczas pracy systemu zapisywane są w nieulotnej pamięci zdarzeń, a następnie można je przeglądać na wyświetlaczu centrali.

Centrala adresowalna przeciwpożarowa AFS42

W pracy mikroprocesorów centrali zastosowano wielopoziomowe systemy zabezpieczeń przed utratą danych, oraz „zawieszeniem” programu. Centrala ppoż AFS-42 obsługuje jedną linię dozorową, w której może być kontrolowanych 100 adresów. Urządzenie może wchodzić w skład systemu zbudowanego z pięciu central, w którym znajdować będzie się pięć linii dozorowych, 500 adresów oraz 20 wyjść dla urządzeń wykonawczych. Zapętlenie linii pozwala na kontynuowanie dozoru całego obiektu pomimo wystąpienia zwarcia lub przerwy w linii. Centrala przeciwpożarowa AFS42 ponadto kontroluje obecność oraz poprawną pracę detektorów w linii dozorowej oraz stan alarmu danego detektora. Centrala AFS-42 współpracuje z zainstalowanymi w linii dozorowej gniazdami adresowalnymi GNA42 przeznaczonymi do mocowania i adresacji optycznych czujek pożarowych OSD23 oraz adresowalnymi ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi ROP42. GNA42 i ROP42 zawierają moduł adresujący MAR42 z obustronnym izolatorem zwarć. Za pomocą modułów adresujących MAR42 można zastosować w systemie dowolne dwustanowe detektory sygnalizacji pożarowej, w której stan alarmowania charakteryzuje się wzrostem prądu zasilającego lub zwarciem w obwodzie. Moduł MAR42 realizuje również funkcję adaptera linii bocznej.

Wykrywaniem zagrożeń w systemie przeciwpożarowym AFS42 zajmują się czujki OSD23. Czujki dymu OSD23 pracują w liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej i przeznaczone są do wykrywania obecności w powietrzu dymu będącego produktem spalania lub żarzenia typowych materiałów stanowiących elementy konstrukcyjne oraz elementy wyposażenia wnętrz. Czujki te są przystosowane do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej.

Optyczna czujka dymu OSD23

Za komunikację i przesył konfiguracji w systemie AFS42 odpowiada moduł MMU42 współpracujący z oprogramowaniem AFS42. Urządzenie działa w sposób automatyczny i nie wymaga żadnych czynności ze strony użytkownika. Praca MMU42 sprowadza się do konwersji danych przesyłanych z programu AFS42 przez interfejs USB na postać danych w formie sygnałów interfejsu RS485 oraz na konwersję w przeciwnym kierunku. MMU42 jest zasilany bezpośrednio z portu USB i nie wymaga żadnego dodatkowego zasilania.

Moduł komunikacyjny USB MMU42

Autonomiczny sterownik ASW45 jest przeznaczony do uruchamiania poprzez bez-potencjałowe styki przekaźnika urządzeń wykonawczych będących elementami systemu PPOŻ takich jak wentylatory, sygnalizatory, klapy dymowe. Urządzenia wykonawcze są włączane poprzez moduł po wykryciu dymu przez czujki OSD23.

http://www.napad.pl/produkty-571-5013-autonomiczny-sterownik-urzadzen-wykonawczych-asw45.htm

Jesteś zainteresowany zakupem adresowalnego systemu sygnalizacji pożarowej AFS-42? Zapraszamy do kontaktu ze specjalistą z działu handlowego sklepu internetowego NAPAD.PL. Otrzymasz fachową pomoc w doborze odpowiednich urządzeń do stworzenia wydajnego i bezpiecznego systemu zapewniającego ochronę przeciwpożarową. Dla firm instalatorskich przygotowaliśmy atrakcyjne RABATY CENOWE.

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!

Jonizacyjna czujka dymu DIO-4043

Jonizacyjna czujka dumu DIO-4043

Do zapewnienia pełnej ochrony w przestrzeniach narażonych na pożary konieczne jest zastosowanie wysokiej jakości czujek. Jonizacyjna czujka dymu DIO-4043 jest jednym z rekomendowanych rozwiązań. Czujka jest przeznaczona do stosowania wraz z liniami adresowalnymi centrali POLON 4100 oraz POLON 4200. Wykrywa ona pożary testowe oraz zasilana jest z centrali. Jonizacyjna czujka dymu DIO-4043 przeznaczona jest tylko do kupienia dla klientów posiadających zezwolenie prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Prezentowana czujka jonizacyjna ma za zadanie wykrywać dym już w pierwszej fazie pożaru, która sygnalizowana jest przez tlenie się materiału. Dzięki kompensacji czułości czujka dymu DIO-4043 pozwala na zapewnienie przez cały czas bardzo dobrej jakości ochrony nawet przy kondensacji pary wodnej oraz przy zmianach ciśnienia. Czujka pracuje z sprawdzając zmniejszenia prądu jonizacji w komorze pomiarowej, które pojawia się podczas pożarów. Dzięki wysokiej skuteczności daje bardzo dobrą ochronę. Czujka dodatkowo sygnalizuje stan dozorowania, alarmowania, stan serwisowy, uszkodzenia układów. Montaż przebiega z użyciem gniazda G-40. Czujka spełnia normy PN-EN 54-7, posiada certyfikat CNBOP 1438/CPD/0016.

Jonizacyjna czujka dymu DIO-4043Jesteś zainteresowany zakupem jonizacyjnej czujki dymu DIO-4043? Odwiedź sklep internetowy NAPAD.PL, otrzymasz pomoc eksperta z zakresu systemów przeciwpożarowych. Dla firm i instalatorów oferujemy atrakcyjne warunki współpracy.

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!

Optyczna czujka dymu DOR-4043

Centrale sygnalizacji pożarowej POLON cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Są to urządzenia, dzięki którym można szybko wykrywać zagrożenia pożarowe w ich początkowych fazach. Optyczna czujka dymu DOR-4043 przeznaczona jest specjalne do instalacji z liniami adresowalnymi centrali POLON 4100 oraz POLON 4200. Ma ona funkcję wykrywania pożarów testowych oraz zasilana jest z sygnalizacji pożarowej. Opisywana czujka dymu jest czujką optyczną, procesorową, która ma za zadanie wykrywać dym widzialny, czyli to stadium pożaru, w którym dochodzi dopiero do tlenia się materiału, więc przed narastającą temperaturą oraz otwartymi płomieniami. Czujka posiada funkcję kompensacji czułości, czyli zatrzymuje przez cały okres działania czułość na stałym poziomie nawet przy zabrudzeniach komory pomiarowej oraz przy zmianach ciśnienia. Dzięki pomiarowi promieniowania pozwala ona na szybkie sprawdzenie, czy w pomieszczeniach pojawił się dym Czujka działa dobrze przy zmianach ciśnienia, w warunkach kondensacji pary wodnej. Posiada ona możliwość alarmowania o uszkodzenia układów, sytuacji serwisu dzięki diodom. Optyczna czujka dymu DOR-4043 pozwala dodatkowo na regulację trzech progów czułości. Montowana jest w gniazdach G-40.

Optyczna czujka dymu DOR-4043Jesteś zainteresowany zakupem optycznej czujki dymu DOR-4043? Skontaktuj się z działem handlowym sklepu internetowego NAPAD.PL, otrzymasz fachową pomoc eksperta z dziedziny systemów przeciwpożarowych.

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!

Optyczna czujka dymu DUR-4043

Optyczna czujka dymu DUR-4043

Czujki optyczne dymu pozwalają na wykrywanie zagrożenia w pierwszej fazie pożaru. Optyczna czujka dymu DUR-4043 jest przeznaczona do współpracy z urządzeniami centrali  POLON 4100 oraz 4200. Zasilana jest ona z centrali sygnalizacyjnej oraz wykrywa pożary testowe. Optyczna czujka dymu DUR-4043 jest czujką wyposażoną w mikroprocesor i ma za zadanie wykrywać pojawienie się widzialnego dymu w pomieszczeniach przed pojawieniem się pierwszych płomieni oraz wzrostem temperatury. Prezentowana czujka przeciwpożarowa jest modelem analogowym, posiada automatyczną kompensację czułości, czyli utrzymuje taką samą czułość przy wzrastającym zabrudzeniu komory pomiarowej i zmianach temperatury i ciśnienia. Model dokonuje pomiarów promieniowania rozproszonego poprzez cząsteczki dymu, które dostają się do komory pomiarowej. Dzięki dopracowanej konstrukcji czujka jest w stanie zagwarantować bardzo dobrą obsługę i małą liczbę fałszywych alarmów. informuje ona o uszkodzeniach i problemach. Wyposażono ją dodatkowo w izolator zwarć. Adres czujki kodowany jest automatycznie z centrali. Czujki przeznaczone są do instalacji w gniazdach G-40. Czujka może posiada dodatkową sygnalizację optyczną poprzez dołączenie do niej wskaźników WZ-31.

Optyczna czujka dymu DUR-4043Jesteś zainteresowany zakupem optycznej czujki dymu DUR-4043 do swojego systemu przeciwpożarowego? Skontaktuj się z działem handlowym sklepu internetowego NAPAD.PL, otrzymasz masz pomoc eksperta w dziedzinie systemów przeciwpożarowych. Dla firm i instalatorów oferujemy atrakcyjne warunki współpracy.

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!

Uniwersalna czujka ciepła TUN-4043

Uniwersalna czujka ciepła TUN-4043

Do wykrywania pożarów w pierwszej ich fazie doskonale sprawdzi się uniwersalna czujka ciepła TUN-4043. Jest to model, który przeznaczony jest do współpracy z liniami dozorowymi central POLON 4100 i 4200. Obsługuje ona klasy temperaturowe takie jak A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR i jest zasilana z centrali sygnalizacji. Czujka przeciwpożarowa TUN-4043 jest zadedykowana do wykorzystania w pomieszczeniach, w których w początkowych fazach pożaru może wystąpić podwyższenie temperatury. Dzięki niej można zatem szybko zareagować wtedy, gdy pojawia się gwałtowny wzrost temperatury charakterystyczny dla pożaru. Czujkę programować można na działania nadmiarowo-różniczkowe lub też tylko nadmiarowe. Dodatkowo istnieje możliwość zmiany klasy czujki według wymagań użytkownika. Czujka działa efektywnie, błyskawicznie przekazując informacje do centrali. Zastosowano w jej konstrukcji mikroprocesor, który pomagając w analizie zjawisk, zapobiega ewentualnym fałszywym alarmom. Czujka posiada wewnętrzny izolator zwarć. Przeznaczona jest do instalacji w gniazdach G-40. Dzięki wskaźnikom WZ-31 mona dokonać wzbogacenia czujki o dodatkową sygnalizację. Zaprezentowany model idealnie nadaje się do zastosowania w różnych przestrzeniach, gdzie niezbędna jest niezawodność.

Uniwersalna czujka ciepła TUN-4043

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem systemów przeciwpożarowych, odwiedź sklep internetowy NAPAD.PL, w którym znajdziesz najlepsze urządzenia w rozsądnych cenach oraz zasięgniesz fachowej rady i pomocy ekspertów. Dla firm i instalatorów oferujemy atrakcyjne RABATY CENOWE!

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!

Optyczna radiowa czujka dymu DUR-4047

Optyczna czujka dymu DUR-4047

Optyczna radiowa czujka dymu DUR-4047 jest elementem systemu instalacji przeciwpożarowej, dzięki której jest możliwe zapewnienie kompleksowej obsługi w różnych przestrzeniach. Prezentowany model czujki to czujka optyczna i radiowa, która przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiającego się w I fazie pożaru. Współpracuje ona z liniami adresowanymi centrali POLON. Posiada opcję wykrywania pożarów testowych. Czujka dymu charakteryzuje się dobrą odpornością na wiatr, zmiany ciśnienia i jednocześnie pozwala na szybkie wykrycie dymu w przestrzeniach. Model radiowy doskonale nadaje się tam, gdzie nie jest możliwe doprowadzenie linii dozorowych, na przykład w zabytkowych budynkach czy po prostu ze względu na wygodę instalacji. Optyczna radiowa czujka dymu DUR-4047 działa na zasadzie Tyndala, która polega na rozproszeniu promienia świetlnego na możliwych do wykrycia cząsteczkach dymu. W ten sposób czujka działa efektywnie, dokonując analizy odbicia i w razie pozytywnego wykrycia dymu powoduje ona alarm. Czujka posiada kilka poziomów czułości – normalną, podwyższoną i obniżoną. Alarmuje ona również uszkodzenie baterii lub rozładowanie się baterii. Dzięki dużej liczbie opcji i łatwości montażu daje ona szerokie możliwości użytkownikowi.

Optyczna czujka dymu DUR-4047

Jesteś zainteresowany zakupem optycznej radiowej czujki dymu DUR-4047? Skontaktuj się z specjalistą działu handlowego sklepu internetowego NAPAD.PL – oferujemy atrakcyjne RABATY CENOWE dla firm i instalatorów oraz pomoc w stworzeniu w pełni wydajnego i profesjonalnego systemu PPOŻ.

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!

Adapter czujek radiowych ACR-4001

Adapter czujek radiowych ACR-4001

Adresowalne urządzenie, dzięki któremu będzie można szybko podłączyć czujki radiowe do linii to adapter. Właśnie on niezbędny jest do stworzenia efektywnie działającej sieci. Adapter czujek radiowych ACR-4001 jest sprzętem, który przeznaczony jest do współpracy z maksymalnie 16 czujkami. Pozwala on na łatwe podłączenie czujek radiowych DUR-4047, a także współpracuje z liniami dozorowymi przeznaczonymi do central POLON 4000. Dzięki adapterowi komunikacja pomiędzy czujkami będzie przebiegała sprawnie. Zakres częstotliwości pracy toru radiowego prezentowanego adaptera wynosi od 863 do 870 Mhz. Adapter czujek radiowych ACR-4001 jako element liniowy pozwala na kontrolę czujek w linii dozorowej. Gdy wykryty zostanie pożar, wówczas przekazywana jest informacja do centrali. Również możliwe jest powiadamianie o awarii czujek oraz braku łączności z nimi. Adapter posiada wewnętrzny izolator zwarć, który pozwala na prawidłową pracę całego systemu przeciwpożarowego nawet wtedy, gdy pojawiają się w nim jednostkowe awarie. Adapter czujek radiowych ACR-4001 został zbudowany z białego tworzywa, na które składa się koszyk i antenat. Adapter bez problemu współpracuje z gniazdami G-40, które służą do podłączania linii dozorowej.
Adapter czujek radiowych ACR-4001Jesteś zainteresowany zakupem adaptera czujek radiowych ACR-4001 do współpracy z czujkami DUR-4047? Skontaktuj się z specjalistą z działu handlowego sklepu internetowego NAPAD.PL – oferujemy atrakcyjne RABATY CENOWE dla firm i instalatorów  oraz pomoc w doborze odpowiednich elementów do stworzenia profesjonalnego systemy przeciwpożarowego.

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900

Do budynków, w których konieczne jest zapewnienie najlepszej jakości ochrony przeciwpożarowej, rekomendowane jest użycie centrali sygnalizacji pożarowej firmy Polon-Alfa. Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900 to urządzenie przeznaczone do tych przestrzeni, gdzie liczy się niezawodna koordynacja. Centrala obsługuje 4 lub 8 linii dozorowych po rozbudowaniu, 1024 strefy dozorowe, posiada 17 wariantów alarmowania do ustawienia według zapotrzebowania użytkownika. Współpracuje ona maksymalnie ze 127 czujkami na linii, pozwala na zastosowanie zasilania rezerwowego. Centrala jest urządzeniem pozwalającym na efektywne zintegrowanie wszystkich elementów instalacji przeciwpożarowej, w tym między innymi adresowalnych czujek pożarowych 4040, czujek konwencjonalnych szeregu 40, adresowalnych sygnalizatorów akustycznych, terminali sygnalizacji, przycisków, elementów sterujących i kontrolnych czy adapterów. Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900 jako sprzęt wieloprocesorowy zapewnia niezawodną pracę całego systemu oraz daje szerokie możliwości rozbudowy. Centrala przeznaczona jest do montażu na ścianie, wyposażona jest w zabezpieczający zamek oraz wyświetlacz tekstowy. Służy do zastosowania w różnego rodzaju obiektach średniej wielkości.

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900

Jesteś zainteresowany zakupem centrali sygnalizacji pożarowej POLON 4900? Skontaktuj się z specjalistą z działu handlowego sklepu internetowego NAPAD.PL – oferujemy pomoc w doborze odpowiednich elementów systemu przeciwpożarowego oraz atrakcyjne RABATY CENOWE dla firm i instalatorów.

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200

Systemy sygnalizacji pożarowej zbudowane z użyciem centrali POLON charakteryzują się przede wszystkim niezawodnością. Dzięki nim możliwe jest przygotowanie instalacji o wczesnym ostrzeganiu pożarowym, które nadają się do budynków o średniej wielkości. Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200 to specjalistyczny sprzęt, który przeznaczony jest do obsługi 4 linii dozorowych, 256 stref dozorowych oraz posiada 17 wariantów alarmowania do ustawienia według wymagań użytkownika. Centrala posiada opcję zasilania rezerwowego z użyciem dwóch akumulatorów do zakupienia osobno. Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200 jest elementem pozwalającym na niezawodną integracje z innymi elementami instalacji. Współpracuje ona z różnymi adresowanymi czujami pożarowymi 4040, konwencjonalnymi czujkami pożarowymi szeregu 40, z przyciskami służącymi do ręcznego ostrzegania pożarowego, a także z elementami kontrolnymi, sterującymi, adapterami, sygnalizatorami akustycznymi. Dzięki zastosowaniu w urządzeniu kilku procesorów centrala pracuje efektywnie. Wyposażono ją dla jeszcze łatwiejszej obsługi w duży wyświetlacz. Centrala przeznaczona jest do powieszenia na ścianie. Przeznaczona jest do różnych obiektów – firm, banków, budynków „inteligentnych”.

polon4200Jesteś zainteresowany zakupem centrali sygnalizacji pożarowej POLON 4200? Skontaktuj się z działem handlowym sklepu internetowego NAPAD.PL – oferujemy atrakcyjne RABATY CENOWE dla firm i instalatorów oraz pomoc w doborze odpowiednich elementów do profesjonalnego systemu PPOŻ.

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100

Dopasowana centrala sygnalizacji pożarowej jest niezwykle ważnym elementem systemu PPOŻ. Tam, gdzie konieczne jest zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa, rekomendowane jest wybranie niezawodnego sprzętu. Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100 bardzo dobrze nadaje się tam, gdzie chodzi o efektywną ochronę przed pożarami średnich budynków. Prezentowany sprzęt wyposażono w 2 linie dozorowe, w 128 stref dozorowych, a także w 17 wariantów alarmowania. Współpracuje on z czujkami różnego rodzaju, które możliwe są do podpięcia w liczbie do 64. Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100 jest godna polecenia ze względu na zintegrowane zasilanie rezerwowe. Należy dokupić do niego dodatkowe akumulatory. Plusem jest także możliwość pracy w wilgotności nawet do 80%. Centrala efektywnie i niezawodnie koordynuje pracę wszystkich urządzeń w systemie i sygnalizuje o pożarach. Współpracuje z adresowalnymi czujkami, konwencjonalnymi czujkami pożarowymi, przyciskami ręcznego ostrzegania pożarowego, elementami sterującymi i kontrolującymi, adapterami i innymi centralami sterującymi i terminalami. Zalecana jest ona jako element systemów „inteligentny budynek”, do obiektów zabytkowych, banków, hoteli, magazynów i innych średniej wielkości obiektów.

Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 2040Jesteś zainteresowany zakupem centrali sygnalizacji pożarowej POLON 4100? Skontaktuj się z specjalistą z działu handlowego sklepu internetowego NAPAD.PL – oferujemy pomoc w doborze odpowiednich elementów do stworzenia w pełni wydajnego i profesjonalnego systemu przeciwpożarowego. Dla firm i instalatorów oferujemy atrakcyjne RABATY CENOWE !

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!