Systemy PPOŻ

System przeciwpożarowy  jest to system odpowiedzialny za ochronę ludzi i mienia przed zagrożeniem pożarowym. Można wymienić 4 główne rodzaje systemów przeciwpożarowych ze względu na środek gaśniczy:

  • gaszenie wodą
  • gaszenia mgłą wodną
  • gaszenie pianą
  • gaszenie gazem

Zadaniem systemu sygnalizacji pożarowej jest wykrywanie i sygnalizowanie zagrożeń pożarowych po odebraniu przez centralę informacji od zainstalowanych czujek lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROPów) oraz wskazanie miejsca zagrożonego. Po otrzymaniu sygnału centrala może uruchomić sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne oraz przesłać sygnał alarmu do stacji monitoringu lub do właściwych służb np. PSP. Za pośrednictwem przekaźników znajdujących się wewnątrz, centrala może uruchomić zewnętrzne, zabezpieczające urządzenia przeciwpożarowe oraz kontrolować ich stan.

System PPOŻ

System przeciwpożarowy najczęściej steruje układami automatyki przewietrzenia (sterowanie otwarciem klap dymowych) sprowadzania wind na najniższe kondygnacje oraz wyłączenie zasilania układów wentylacji i klimatyzacji.
W systemach sygnalizacji pożarowej bardzo istotnym elementem jest możliwość jego zaprogramowania w taki sposób, aby sygnał z ręcznych ostrzegaczy pożarowych powodował alarm natychmiastowy tzw. alarm II stopnia.

W obiektach, w których montowane są dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) system sygnalizacji pożarowej po wykryciu zagrożenia pożarowego przekazuje informacje o powstałym zagrożeniu do systemu DSO, którego zadaniem jest nadawanie do zagrożonych stref informacji o powstałym zagrożeniu oraz zalecanych sposobach ewakuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *