przeciwpożarowy

now browsing by tag

 
 

Adresowalny system przeciwpożarowy AFS42 firmy LEP

Adresowalny system ppoż AFS42

System sygnalizacji pożarowej AFS-42 jest produktem firmy LEP, którego dystrybutorem jest sklep internetowy NAPAD.PL. Polski producent systemu ppoż oferuje adresowalny system przeciwpożarowy AFS42 przeznaczony do ochrony małych i średnich obiektów.

Sercem systemu jest centrala AFS42 składająca się z 3 współpracujących ze sobą mikroprocesorów. Współdziałanie urządzeń mikroprocesorowych odbywa się na podstawie konfiguracji wprowadzonej do pamięci urządzenia przez instalatora. Podczas pracy centrala nieustanie kontroluje: stan linii dozorowej oraz stan zasilającego system zasilacza z baterią akumulatorów. Wszelkie rozbieżności pomiędzy konfiguracją systemu a stanem faktycznym są natychmiast przetwarzane na stany i sygnały alarmowe. Konfiguracja centrali AFS42 umożliwia grupowanie adresów w linii dozorowej na strefy, ustawienie różnych poziomów alarmowania dla adresów i stref, na automatyczne przechodzenie do pracy bez personelu, konfigurowanie pracy urządzeń wykonawczych, wprowadzenie opisów tekstów dla adresów, stref, urządzeń wykonawczych. Wszelkie zdarzenia występujące podczas pracy systemu zapisywane są w nieulotnej pamięci zdarzeń, a następnie można je przeglądać na wyświetlaczu centrali.

Centrala adresowalna przeciwpożarowa AFS42

W pracy mikroprocesorów centrali zastosowano wielopoziomowe systemy zabezpieczeń przed utratą danych, oraz „zawieszeniem” programu. Centrala ppoż AFS-42 obsługuje jedną linię dozorową, w której może być kontrolowanych 100 adresów. Urządzenie może wchodzić w skład systemu zbudowanego z pięciu central, w którym znajdować będzie się pięć linii dozorowych, 500 adresów oraz 20 wyjść dla urządzeń wykonawczych. Zapętlenie linii pozwala na kontynuowanie dozoru całego obiektu pomimo wystąpienia zwarcia lub przerwy w linii. Centrala przeciwpożarowa AFS42 ponadto kontroluje obecność oraz poprawną pracę detektorów w linii dozorowej oraz stan alarmu danego detektora. Centrala AFS-42 współpracuje z zainstalowanymi w linii dozorowej gniazdami adresowalnymi GNA42 przeznaczonymi do mocowania i adresacji optycznych czujek pożarowych OSD23 oraz adresowalnymi ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi ROP42. GNA42 i ROP42 zawierają moduł adresujący MAR42 z obustronnym izolatorem zwarć. Za pomocą modułów adresujących MAR42 można zastosować w systemie dowolne dwustanowe detektory sygnalizacji pożarowej, w której stan alarmowania charakteryzuje się wzrostem prądu zasilającego lub zwarciem w obwodzie. Moduł MAR42 realizuje również funkcję adaptera linii bocznej.

Wykrywaniem zagrożeń w systemie przeciwpożarowym AFS42 zajmują się czujki OSD23. Czujki dymu OSD23 pracują w liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej i przeznaczone są do wykrywania obecności w powietrzu dymu będącego produktem spalania lub żarzenia typowych materiałów stanowiących elementy konstrukcyjne oraz elementy wyposażenia wnętrz. Czujki te są przystosowane do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej.

Optyczna czujka dymu OSD23

Za komunikację i przesył konfiguracji w systemie AFS42 odpowiada moduł MMU42 współpracujący z oprogramowaniem AFS42. Urządzenie działa w sposób automatyczny i nie wymaga żadnych czynności ze strony użytkownika. Praca MMU42 sprowadza się do konwersji danych przesyłanych z programu AFS42 przez interfejs USB na postać danych w formie sygnałów interfejsu RS485 oraz na konwersję w przeciwnym kierunku. MMU42 jest zasilany bezpośrednio z portu USB i nie wymaga żadnego dodatkowego zasilania.

Moduł komunikacyjny USB MMU42

Autonomiczny sterownik ASW45 jest przeznaczony do uruchamiania poprzez bez-potencjałowe styki przekaźnika urządzeń wykonawczych będących elementami systemu PPOŻ takich jak wentylatory, sygnalizatory, klapy dymowe. Urządzenia wykonawcze są włączane poprzez moduł po wykryciu dymu przez czujki OSD23.

http://www.napad.pl/produkty-571-5013-autonomiczny-sterownik-urzadzen-wykonawczych-asw45.htm

Jesteś zainteresowany zakupem adresowalnego systemu sygnalizacji pożarowej AFS-42? Zapraszamy do kontaktu ze specjalistą z działu handlowego sklepu internetowego NAPAD.PL. Otrzymasz fachową pomoc w doborze odpowiednich urządzeń do stworzenia wydajnego i bezpiecznego systemu zapewniającego ochronę przeciwpożarową. Dla firm instalatorskich przygotowaliśmy atrakcyjne RABATY CENOWE.

Najlepsze ceny w NAPAD.PL!